Our Address

Ghodaghodi, Kailali

Call Us

091-403117/403118

Email Us

ghodaghodimultiplecampus@gmail.com

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७९ को २०८० सालमा संचालन हुने सउनविसख तथा सामाजिकशात्र संकाय अन्तर्गत ३ वर्षे स्नातक तह बि.ए प्रथम वर्षको परीक्षा दिने आंशिक  विद्यार्थीहरुले यस क्याम्पसको लेखा शाखामा रु ११५० रुपैँया शुल्क तिरि मिति २०८० साल चैत १२ गते सम्ममा नियमित दस्तुर र साधारण म्याद सकिएको एक हप्ता भित्र दोब्बर दस्तुर सहित आवेदन फाराम भरी बुझाउन हुन जानकारी गरिन्छ ।

१. परीक्षा आवेदन फाराम सम्बन्धमाः

क) परीक्षा आवेदन फाराम स्वयं विद्यार्थीले भरी सबै प्रक्रिया पुर्याई आफैले यस क्याम्पसको लेखा शाखामा बुझाउन हुन जानकारी गरिन्छ ।

ख) ३ वर्षे स्नातक तह २०७२ सालमा भर्ना भई २०७१ सालमा प्रथम पटक प्रथम वर्षको परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरुका लागि यो अन्तिम पटकको परीक्षा हुनेछ ।

ग) सबै परिक्षाहरुको आवेदन फाराम माथि अघिल्लो पटकको रोल न‌ं‌. अनिवार्य  रयपामा उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।

घ) परिक्षा आवेदन फाराम भर्नको लागि हालसालै खिचेको ( साधारण पोशाखमा) पासपोर्ट साईजको २ प्रति फोटो आवश्यक पर्ने छ ।

ङ) परीक्षा संचालन अवधिसम्म प्रवेशपत्रको प्रतिलिपि लिन परेमा परीक्षा आवेदन फाराममा प्रयोग भए अनुसारको फोटो नै पेश गर्नुपर्नेछ।