Our Address

Ghodaghodi, Kailali

Call Us

091-403117/403118

Email Us

ghodaghodimultiplecampus@gmail.com

शैक्षिक क्षेत्रको धारोहर , त्रिभुवन विश्व विद्यालयवाट सम्बधन प्राप्त ,विश्व बिद्यालय अनुदान आयोग बाट गुणस्तर सुनाचितन सुदुरपचिम प्रदेशकै ठुलो एक मात्र यस घोडाघोडी बहुमुखी क्याम्पस मा स्नातक तह BBS( Bachelor in business studies ) , Bachelor in arts(B.A) , Bachelor in education(B.Ed.) Bachelor in computer (B.Ed. ICT) , Bachelor in Mass- Communication and Journalism बिषय नया भर्ना खुलेको जानकारी गरिछ |