Our Address

Ghodaghodi, Kailali

Call Us

091-403117/403118

Email Us

ghodaghodimultiplecampus@gmail.com

त्रिभुवन बिस्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु द्वारा बार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०८० मा संचालन हुने ४ बर्षे स्नातक तह प्रथम बर्सको मानविकी संकाय ,ब्यवस्थापन संकाय शिक्षा शास्त्र संकाय नियमित २०८० साल को परिक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको निनिम्न कार्यक्रम अनुसार परिक्षा संचालन हुने जानकारी गरिन्छ .