Our Address

Ghodaghodi, Kailali

Call Us

091-403117/403118

Email Us

ghodaghodimultiplecampus@gmail.com

भारतीय दुताबाश बाट नेपाली बिधार्थी हरुलाई उपलब्ध हुने छात्रवृति भर्ने समय यही मंगसिर २९ गते सम्म रहेकोले

स्नातक तह प्रथम वर्ष र कक्षा ११ का बिद्यार्थी हरुले छात्रवृति फारम भर्न हुन अनुरोध छ |

फारम भर्न तल को लिंक मा click गर्नुहोस

https://www.goischolarship.com.np/mahatmagandhi/