Our Address

Ghodaghodi, Kailali

Call Us

091-403117/403118

Email Us

ghodaghodimultiplecampus@gmail.com

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यक्रम कार्यविधि तथा उच्चशिक्षामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका,२०८०  अनुरुप उच्च शिक्षामा पहुँच अभिवृत्तका लागि अपाङ्ग भएका,आर्थिक रुपले विपन्न वा दलित, शहिद पीडितका सन्तति,मुक्त समलरी र मुस्लिम महिला विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अनुरुप न्यनतम् योग्यता पुरा गरेका  आर्थिक  वर्ष २०८०/८१ मा स्नातक/स्नातकोत्तर तहका प्रथम वर्षमा भर्ना भई अध्ययनरत इच्छुक विद्यार्थीहरुबाट छात्रवृत्तिको  आवेदन दिने अन्तिम दिन २०८० फाल्गुन ९ गते सम्म म्याद थप गरिएको जानकारी गरिन्छ  ।