Our Address

Ghodaghodi, Kailali

Call Us

091-403117/403118

Email Us

ghodaghodimultiplecampus@gmail.com

उच्चशिक्षामा छात्रवृत्तिका लागि आवेदन फारम भर्ने म्याद  मिति २०८० फाल्गुन ९ गते सम्म थप गरिएको छ ।विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यक्रम कार्यविधि तथा उच्चशिक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका,२०८० अनुरोप उच्चशिक्षामा पहुँच अभिबृद्धिका लागि अपाङ्ग भएका,आर्थिकरुपले बिपन्न वा दलित,शहित तथा द्वन्द्व पिडित सन्तति,मुक्त कमलरी र मुस्लिम महिला बिद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अनुरुप न्युनतम् योग्यता पुरा गरेका आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा स्नातक/स्नातकोत्तर तहका प्रथम बर्षमा भर्ना भई अध्ययनरत इच्छुक विद्यार्थीहरुबाट छात्रवृत्तिको आवेदन दिने अन्तिम मिति २०८० फागुन २ गते रहेकोमा विद्यार्थीहरुको दितलाई ध्यानमा राखी आवेदन दिनको लागि २०८० फागुन ९ गते सम्म समय थप भएको जानकारि गरिन्छ ।