Our Address

Ghodaghodi, Kailali

Call Us

091-403117/403118

Email Us

ghodaghodimultiplecampus@gmail.com

लामो समय covid-19 का कारण रोकिएको क्याम्पस को पढाई online मार्फत Microsoft Teams को प्रयोगबाट गरिने भएकाले सम्पूर्ण त्यस लागि आवस्यक पर्ने Institional Id र Password उपलब्ध गरिएको छ | आफ्नो Email ID र Password थाहा पाउन Download लिंक मा click गरि

Download

गर्नुहोस |

Online कक्षामा सहभागी हुनको लागि .

१. Mobile को प्ले स्टोर (Mobile Play Store) मा गई Microsoft Teams Download गर्नुहोस्|

२. तपाई को इमेल address र Password राखी Login गर्नुहोस |

३. login भइसके पछी तपाई लाई ३ वटा option भएको page ओपन हुने छ |

अ. Current password – यसमा क्याम्पसले दिएको password राख्नुहोस |

आ. New Password – यस मा तपाइले आफ्नो गोप्य password राख्नुहोस् |

इ. Confirm Password-यस Option मा माथि अहिले भर्खर सिर्जना गरिएको तपाइको गोप्य password रखानुहोस |

Password Create गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुरा हरु

१. Password Create गर्दा पहिलो letter Capital राखुहोस | अनि small letter र केहि अंक हरु मिलाएर कम्तिमा ८ अंक को आफ्नो गोप्य password सीर्जना गर्नुहोस

यो सब गरिसके पछी तपाईलाई तपाई को क्लास Teams हरु App मा देखाउने छ |

class चलिरहेको बेला Teams मा video Call को option मा click गरि class Joinहुनुहोस

कुनै समस्या आएमा हाम्रो facebook page inbox गर्नुहोस वा

Email:ghodaghodimultiplecampus@gmail.com

वा ९८५१५२३८५२ वाम ९८६५९६४९७० मा चल गर्नुहोस् |