इमेल ID र Password उपलब्ध गरिएको बारे

इमेल ID र Password उपलब्ध गरिएको बारे

लामो समय covid-19 का कारण रोकिएको क्याम्पस को पढाई online मार्फत Microsoft Teams को प्रयोगबाट गरिने भएकाले सम्पूर्ण त्यस लागि आवस्यक पर्ने Institional Id र Password उपलब्ध गरिएको छ | आफ्नो Email ID र Password थाहा पाउन Download लिंक मा click गरि Download गर्नुहोस |...