Bachelor admission

२०६२ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयवाट सम्वन्धन प्राप्त यस क्याम्पसमा शुरुमा शिक्षाशास्त्र संकायमा सम्वन्धन लिई हाल तपशिलका संकायमा तपशिलका विषयको
सम्वन्धन लिई अध्यापन गराइदै आएको छ ।
१. शिक्षा शास्त्र संकाय ( अंग्रेजी,नेपाली,स्वास्थ्य,जनसंख्या,गणित)
२. मानविकी संकाय ( ग्रामिणविकास,समाजशास्त्र,आमसंचार(Journalism and Masscommunications),समाजिक कार्य(BSW),अर्थशास्त्र,अंग्रेजी,राजनितिशास्त्र)
३. ब्यवस्थापन संकाय(बजारशास्त्र,वित्तशास्त्र,लेखाशास्त्र लगायत अनिवार्य विषय)